Bedrift

Bedrift

ORGANISASJON/TEAM Gruppeutvikling

- Er det dårlig og utydelig kommunikasjon internt og/eller mellom de ulike avdelingene på arbeidsplassen?
- Savner dere en følelse av fellesskap og å trekke i samme retning?
- Er det et gap mellom bedriftens verdier og virkeligheten?
- Opplever dere høyt sykefravær og vet ikke hvorfor?

Menneskene på en arbeidsplass er helt avhengige av hverandre for å klare å oppnå mål og resultater. For å få til dette er det viktig å skape en kultur for åpenhet, å lytte til hverandre og å få en god forståelse for avdelingenes ulike behov. Respekt, empati og selvledelse er noen av elementene som kan utvikles for å skape en sunn bedriftskultur.

Å oppleve trivsel og mening på jobben er viktig. Når du opplever å bli satt pris på for det du gjør, yter du også mer. Å gi og få feedback er et sterkt verktøy for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø.

Jeg setter sammen et passende opplegg etter din bedrifts behov og ønsker.

Vi bruker effektive metoder innenfor relasjonsbygging, feedbackøvelse, gruppeprosesser og verdiutvikling.

En-til-en coaching (leder/medarbeider)

- Kjenner du jevnlig på stress og indre uro i jobbhverdagen?
- Savner du mot til å utfordre og utvikle deg selv mer?
- Har du behov for å bli tydeligere i jobbrollen din?
- Trenger du støtte til å utvikle lederegenskapene dine?
- Er du redd for å bli avslørt?

For å lande trygt i jobbrollen din er det viktig å avklare forventingene du er omgitt med, både fra deg selv og andre. Sammen med meg kan du utforske dine sterke og svake sider. Vi kartlegger hva du har behov for å utvikle og lære for å kjenne deg tryggere og mer kompetent.

Mange som kommer til meg ønsker å trene på selvledelse som gjør at de kjenner seg tryggere og mer selvstendige. Sammen kan vi også utvikle selvfølelsen og selvtilliten din. Jeg kan også hjelpe deg med å få en oversikt slik at du du kan prioritere og planlegge jobbhverdagen din best mulig.

Hos meg kan du også sette ord på det som kjennes utfordrende og vanskelig.

Jeg har stor tro på at et hvert menneske som ønsker å utvikle seg først må gjennom en aksept-fase. Vi beveger oss bort fra hvordan livet burde være og fokuserer heller på hvordan det faktisk er for deg i dag. Herfra har du mulighet til å ta gode og sunne valg som er i tråd med dine behov og verdier.

Hvordan foregår coachingen?
Coachingsamtalene foregår i stille og rolige omgivelser på mitt kontor på Bekkestua og/eller på din arbeidsplass. Jeg har også ofte med kunder ut på gåtur. Sammen finner vi løsningen som passer deg best.

Jeg heier på deg!