Idrettsutøver

Idrettsutøver

IDRETTSUTØVER

En-til-en coaching

- Ønsker du å utvikle mentale teknikker for å prestere bedre i idretten din?
- Har du lyst til å bli bedre til å ta ut ditt potensiale i konkurransesituasjoner?
- Vil du utvikle et sterkere fundament som idrettsutøver og menneske?
- Vil du lære hvordan du kan snu motgang til vekst og utvikling?

For å kunne prestere optimalt må det mentale og fysiske samarbeide. Sammen kan vi finne ut hva som trigger råskapen og vinnerinnstinktet ditt, vi kan lage gode rutiner for forberedelser, trene på å beholde fokus og øve på å hente fram riktig spenningsnivå. Vi jobber med metoder som mål og målsetting, indre dialog, visualisering og avspenning.

Som idrettsutøver skal du ofte prestere og levere resultater. Da er det viktig å ha med både selvfølelsen og selvtilliten på laget. Jeg er opptatt av at vi alle er mer enn våre prestasjoner. Motgang er også noe positivt som kan føre til medgang og vekst. Og det å gjøre feil og tape i idrett er noe verdifullt som du kan lære av og som kan gjøre deg til en bedre utøver.

Jeg mener at for å lykkes som idrettsutøver må du også utvikle HELE mennesket, og ikke bare prestasjonene dine. Livet skjer, og det vil alltid være hendelser som påvirker oss på ulike måter. Det handler om å kunne romme og akseptere hele deg selv, både emosjonelt, fysisk og mentalt.
Dette hjelper jeg deg gjerne med!

IDRETTSLAG

Godt samspill er nøkkelen til suksess. Jeg mener det er viktig å lage rammer som skaper kollektiv trygghet. Det vil si å lære hverandre å kjenne og spille hverandre gode for å kunne utvikle potensialet i laget. I et lag handler det om å kunne skape takhøyden som også tillater å ta frem det som er vanskelig og utfordrende, både på og utenfor idrettsbanen.

Sammen kan vi jobbe med metoder som kommunikasjon, feedbackøvelser og bevisstgjøring av hverandres sterke og svake sider, både som enkeltindivider og lag for å bedre prestasjon og resultater.

Jeg kan også støtte deg i din rolle som trener.

Hvordan foregår coachingen?
Coachingsamtalene foregår i stille og rolige omgivelser på mitt kontor på Bekkestua og/eller i trening og konkurranser. Sammen finner vi løsningen som passer deg best.

Jeg heier på deg!