Bedrift

Bedrift

Jeg har lang og bred erfaring med å bidra til å gjøre toppledere, ledere og medarbeidere mer robuste slik at de lykkes optimalt i jobbrollen sin. 

De viktigste verdiene i enhver organisasjon er menneskene. Kompetente, effektive og fornøyde medarbeidere er avgjørende for å nå mål og skape verdier for selskapet.

Måten dere jobber sammen på har stor betydning for resultatet til bedriften. Hvem som helst kan kopiere en strategi eller et produkt, men samarbeidsformen er vanskelig å kopiere. Gjennom tydelig definerte mål, relasjonsbygging, inkludering, selvledelse, tillit, trygghet, respekt og kunnskapsdeling på tvers av avdelinger kan kulturen dere skaper sammen bli organisasjonens store konkurransefortrinn.

For å løfte prestasjons- og trivselskulturen både for ledere og medarbeidere er personlig utvikling og perspektivutvidelse en nøkkel.

Fordelene med gruppeutvikling:

 • Det fremmer lagfølelse og fellesskapsånd på tvers av avdelinger
 • Ved å jobbe over og under ”isfjellet” setter vi også ord på det ofte usagte som skjer under overflaten i gruppen og som trengs å løftes opp i lyset
 • Det styrker relasjonene
 • Det skaper robusthet og tillit via en feedback-kultur
 • Det setter lys på hva som fungerer og hva som kan bli bedre
 • Det definerer roller i gruppa. Hva kan hver enkelt bidra med for å skape en god helhet?
 • Det fremmer samhandling og minimerer misforståelser 
 • Dere får innsikt i hva slags kultur og verdier som styrer gruppa, og om dette er bra for dere eller om noe bør endres

Fordelene med en til en samtaler:

 • Du har en sparringspartner som er utenforstående og upartisk som du kan snakke med om alt
 • Du får synliggjort situasjonen din her og nå fra ulike perspektiver. Hva er bra og hva kan forbedres?
 • Hjelp til å sortere tanker og følelser
 • Du får kartlagt hva du trenger å utvikle og lære for å kjenne deg tryggere og mer kompetent
 • Trening på selvledelse. Prioritering, tidsstyring, skape god jobbflyt, holde fokus, ta ansvar, gjennomføre og bevege deg fremover
 • Du utvikler deg både i jobbrollen og som menneske.

Slik jobber jeg:

Dette kan jobbes med på 3 nivåer, både i grupper, trialog-samtaler og en til en. Jeg har erfart at man får best effekt totalt for den enkelte og for bedriften som helhet når man jobber på alle tre nivåene.

Jeg har god erfaring med trialog-samtaler. I disse samtalene møtes medarbeider, nærmeste leder og meg for å avklare forventninger, ansvarsfordeling, definering/redefinering av roller og å lande felles retning.

Jeg fungerer som en fasilitator og jobber opplevelsesbasert. Hensikten er at både gruppen som helhet og den enkelte får et eierskap til utviklingsprosessen.


Den røde knappen:


Jeg tilbyr også noe jeg kaller ”den røde knappen”. Denne tjenesten tilbyr jeg fordi det til tider oppstår uventede situasjoner i jobbhverdagen som krever lufting, sparring og raske avgjørelser. Derfor tilbyr jeg som en del av pakkeløsningen en kort samtale der og da når det trengs for deg og dine medarbeidere.

Hvordan foregår samtalene?

Møtene skjer i hyggelige omgivelser på mitt kontor på Høvik/Lysaker eller på din arbeidsplass. Jeg har også god erfaring walk and talk-samtaler hvor vi går en tur ute mens vi snakker og sparrer sammen. Forskning viser at vi blir mer kreative og tenker enda bedre når vi beveger oss. I tillegg er det godt for både hode og kropp og komme seg ut i frisk luft. Vi kan også gjennomføre timene digitalt. 

Ta kontakt med meg for en uforpliktende samtale om hva som passer deg og din bedrift. 

Flere referanser